Home Osiem błogosławieństw

 


Osiem błogosławieństw


W Kazaniu na górze Jezus zaprezentował osiem błogosławieństw (Mt 5,3-12), kierując je do każdego z nas i ukazując perspektywę szczęścia i radości, których Bóg pragnie dla człowieka i które człowiek może osiągnąć. Termin „błogosławieni” pojawia się już w Starym Testamencie (aszser) i znaczy tyle, co „szczęśliwi”. Przedziwna to droga do szczęścia, na której panuje ubóstwo, prześladowanie i płacz.

W kolejnych numerach „Czasu Serca” będziemy prezentowali poszczególne błogosła­wień­stwa i ich odczytanie przez ks. Zygmunta Podlejskiego. Zapraszamy do refleksji.  

 

1. Ks. Zygmunt Podlejski, Ubodzy w duchu

2. Ks. Zygmunt Podlejski, Błogosławieni, którzy się smucą

3. Ks. Zygmunt Podlejski, Błogosławieni cisi

4. Ks. Zygmunt Podlejski, Błogosławieni sprawiedliwi

5. Ks. Zygmunt Podlejski, Błogosławieni miłosierni

6. Ks. Zygmunt Podlejski, Błogosławieni czystego serca

7. Ks. Zygmunt Podlejski, Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój...

9. Ks. Zygmunt Podlejski, Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości

 
 
Ulti Clocks content
Dziś jest
Sobota, 29 sierpnia 2015 r.
peregrynacja
Pierwsze Soboty Miesiąca